Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een bijdrage die de school vooral gebruikt voor het schoolleven buiten de lessen. Het is een vrijwillige bijdrage. Dit houdt in dat ouders kunnen kiezen of zij die wel of niet willen betalen. School en ouders sluiten een overeenkomst over de betaling van de ouderbijdrage. De hoogte van de vrijwillige bijdrage wordt samen met de medezeggenschapsraad vastgesteld.

School en ouders kunnen een schriftelijke overeenkomst sluiten over de betaling van de ouderbijdrage. Indien ouders door middel van een overeenkomst akkoord zijn gegaan met de ouderbijdrage, zijn zij verplicht deze te betalen. De overeenkomst tot het betalen van de ouderbijdrage dient aan een aantal wettelijke vereisten te voldoen. Als niet aan alle vereisten is voldaan, is de overeenkomst nietig. 

Overeenkomst

Klik hier voor het downloaden van de Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage.