Regelingen

Voor het Bonaventuracollege gelden alle regelingen en protocollen van SCOL. Op de website van SCOL vindt u de volgende regelingen.

  • Klachtenregeling
  • Informatievoorziening gescheiden ouders
  • Klokkenluidersregeling
  • Reglement privacy
  • Protocol seksuele intimidatie

Website: www.scoleiden.nl.....