Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;
1. Het Bonaventuracollege draagt er zorg voor om de inhoud van de website actueel te houden. Desalniettemin is het    Bonaventuracollege niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.
2.  Het Bonaventuracollege staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt is voor een bepaald doel.
3. Het Bonaventuracollege is niet aansprakelijkheid voor schade: 
      a. Toegebracht door de website
      b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
      c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
      d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen
4. Het Bonaventuracollege behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.
5. Het Bonaventuracollege is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.
6. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. Deze zijn bedoeld voor statistieken, op onze server en voor Google analytics. Er worden door ons echter geen privé-gegevens opgeslagen.